Integratie van twee nieuwe gasdetectie-installaties in de productieafdeling

Volg ons

BIOWANZE is gevestigd in de provincie Luik en is actief op het vlak van de productie van biobrandstof. Bij deze al meer dan vijftien jaar trouwe klant leverde DALEMANS materiaal voor acht gasdetectiecentrales en onderhoudt het sinds 2009 de elf volledige installaties.

In 2021 plande BIOWANZE de bouw van een nieuwe stoomboiler op biomassa en een pelletsilo. Daarvoor werd het Lab & Industries-team van DALEMANS ingeschakeld. De firma wilde graag begeleiding voor de uitrusting in zijn nieuwe gebouwen.

We bezochten de lokalen nog tijdens de bouwwerken, legt François Spadazzi uit – Sales Engineer bij Dalemans, en op basis van de plannen analyseerden we ook de behoeften en bestudeerden we de workflow van het toekomstige productiegebouw.” Aan de hand daarvan onderzocht het Lab & Industries-team nauwgezet hoeveel gasdetectie-installaties nodig zijn om de werknemers en het gebouw te beschermen. Voor elk type van gas dat gedetecteerd moet worden – in dit geval methaan en kooldioxide – werd een uitvoerige aanbeveling opgesteld, met een selectie van types van detectoren en centrales die optimaal op de omgevingsomstandigheden inspelen en aan de vigerende normen voldoen. “De komende maanden houden we toezicht op het werk van de elektriciens die het materiaal aanbrengen, en kijken we of ze de juiste kabeltypes gebruiken,” gaat François Spadazzi verder. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, zal DALEMANS alle nuttige controles uitvoeren vooraleer de installaties in gebruik worden genomen. Daarna zal het team een as built-dossier en een onderhoudsplan op maat voorleggen.