Handvest over bescherming van privacy

Dalemans NV heeft altijd een strikt privacybeleid aangenomen, omdat we uw privacy zeer serieus nemen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.
Ons privacybeleid is daarom al in overeenstemming met de nieuwe Europese AVG-wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verkregen via de websites van Dalemans NV of tijdens enig contact met het bedrijf Dalemans NV.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE INFORMATIE

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Dalemans NV om u optimale service te bieden in alle noodzakelijke fasen in het kader van onze diensten, zoals de verkoop of verhuur van producten en / of diensten.

GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer u contact met ons opneemt, vragen we u om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres, taal en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om u de best mogelijke service te bieden en worden opgeslagen op veilige Europese servers.

Zonder uw toestemming zullen we geen informatie over u vrijgeven, delen of verkopen aan derden

COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een klein bestand dat een website op uw harde schijf opslaat via uw browser.

De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om op de hoogte te worden wanneer een cookie wordt verzonden. De correcte werking van bepaalde functies en diensten van onze websites kan echter worden verstoord als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

DOELSTELLINGEN

Voor het gebruik van onze diensten en communicatie verzamelen of gebruiken wij geen informatie voor andere reden dan die beschreven in dit handvest, tenzij we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen.

OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Dalemans NV heeft het recht om de informatie die u aan derden verstrekt alleen door te geven als dit noodzakelijk is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. In sommige gevallen kan deze informatie intern worden gedeeld met onze werknemers, die zelf verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Dalemans NV verzendt nooit persoonsgegevens naar andere partijen met wie wij geen behandelingsovereenkomst hebben gesloten. Als dit het geval is, worden de nodige regelingen getroffen met deze partijen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Bovendien zal Dalemans NV de informatie die u aan derden verstrekt niet doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is.

We kunnen ook persoonlijke gegevens met derden delen als u ons schriftelijk toestemming geeft. U hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment te annuleren. We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU.

INFORMATIE BESCHERMING

Dalemans NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de reden waarvoor het werd verstrekt of vereist door de wet. Persoonlijke gegevens worden uit onze database verwijderd na een periode die gedefinieerd is op basis van verschillende criteria zoals wettelijke bewaarplicht verplichtingen en vereisten om optimale service te bieden tijdens de duur van onze samenwerking en tot 10 jaar bij voorbij de laatst geregistreerde activiteit.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of verwijderen, op voorwaarde dat dit niet van invloed is op de goede werking van onze diensten en de wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Onderaan dit handvest vindt u onze contactgegevens. Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u om een ​​kopie van uw identiteitskaart te sturen. We raden u ten sterkste aan om uw foto onzichtbaar te maken, uw nationaal onzichtbaar registratienummer en te vermelden dat het een kopie is.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (of een deel daarvan) door ons of een van onze onderaannemers en verzoeken dat u deze gegevens rechtstreeks overdraagt ​​aan een van uw derde partijen die u hebt gekozen .

Om dit soort verzoek te beantwoorden vragen wij u om uzelf te identificeren.

Dalemans NV streeft ernaar uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen door technische en organisatorische maatregelen toe te passen. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Iedereen die uw gegevens voor rekening van Dalemans NV kan lezen, is verplicht het vertrouwelijk te houden.
  • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Persoonlijke gegevens worden opgeslagen om fysieke of technische incidenten te herstellen.
  • Onze medewerkers zijn op de hoogte gebracht van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens.

RECHT VAN CORRECTIE EN VERWIJDERING

Zoals voorzien in de wetgeving over de bescherming van het privé-leven, kunt u uw gegevens altijd gratis wijzigen / verwijderen. Neem gewoon contact met ons op:

Dalemans NV 
Jules Mélotte straat, 27 – 4350 REMICOURT, België
+32 19 33 99 43
privacy@dalemans.com

Om ons in staat te stellen uw identiteit te verifiëren, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart te sturen door uw foto en nationaal registratienummer onzichtbaar te maken en te vermelden dat het een kopie is. U vindt ook onderaan elke e-mail de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

We controleren regelmatig of we dit privacybeleid nog steeds volgen. Als u hier vragen over heeft, neem dan contact met ons op:

Dalemans NV 
Jules Mélotte straat, 27 – 4350 REMICOURT, België
+32 19 33 99 43
privacy@dalemans.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, verzoeken wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, een onafhankelijke controle-instantie die ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw toekomstige privacy ook wordt beschermd: garantie voor de bescherming van het privé-leven.

https://www.privacycommission.be/nl

AANPASSINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

Dalemans NV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. We zullen de wijzigingen op deze pagina plaatsen.