Alle rechten voorbehouden

Deze site en de inhoud ervan zijn, in hun geheel, de exclusieve eigendom van Dalemans Gas Detection, met maatschappelijke zetel rue Jules Melotte 27 B-4350 Remicourt (België). Deze site en de inhoud ervan zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om elementen van deze website geheel of gedeeltelijk te communiceren, te reproduceren, te verspreiden of aan te passen voor het publiek (teksten, afbeeldingen, lay-out, logo’s, software enz. …). Elke reproductie, verspreiding, aanpassing of mededeling aan het publiek van een of meer elementen van de website is onderworpen aan de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dalemans Gas Detection, behalve in gevallen waarin een dergelijke toestemming niet vereist is. ® 2024 - Dalemans Gas Detection