Installatie van zeven gasdetectiecentrales

Volg ons

Aan de UGent zijn in de technische hal van het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT) een 100-tal onderzoekers actief op uiteenlopende onderzoeksvelden, zoals stoomkraken van koolwaterstoffen of snelle pyrolyse van biomassa en plastics.

LCT ontwikkelt en bouwt continu verschillende experimentele installaties voor huidige en toekomstige industriële toepassingen. Om de veiligheid te garanderen schakelde UGent DALEMANS in voor de installatie van gasdetectiecentrales. 

 “In elke testopstelling worden verschillende tests uitgevoerd,” verklaart François Spadazzi - Sales Engineer bij Dalemans. “In elke testopstelling installeerden we detectoren voor de gassen HCCO2, H2S, NO2SO2, COHCl, VOC of zuurstof, naargelang de toepassingen van elke opstelling.” Op verschillende plaatsen in de hal werden bijkomende detectoren voor explosieve en toxische gassen geplaatst. Ook de zeven detectiecentrales werden in het gebouw geïnstalleerd. “Doorgaans bevinden centrales zich buiten het te controleren lokaal. Als dan een alarm afgaat, kan je de gasconcentratie controleren zonder jezelf in gevaar te brengen.” 

 In dit bijzondere geval zitten in een grote kast van 19 inch, opgesteld in een technische ruimte buiten de te beschermen zone, twee synoptische stations met daarop het plan van de hal en elke zone en elke detector met de verschillende alarmen. Als een alarm afgaat, hoeft er niemand de hal binnen te gaan. Deze synoptische stations meten immers de gasconcentratie en detectoren die in alarm of in fout gaan, en worden op afstand gereset. “We stelden aan de verantwoordelijken van het project van de UGent verschillende oplossingen voor,” voegt François Spadazzi hier nog aan toe. “We waren bijzonder flexibel. We hebben onze oplossingen niet opgedrongen en hebben hun bestek in acht genomen. Alles werd op maat van hun verzoek gerealiseerd: synoptische stations, werking van de koepels en kalibrering op afstand van de detectoren.” Zodra de werkzaamheden klaar waren, verrichtte DALEMANS alle nuttige controles vooraleer de installaties in gebruik werden genomen.