Diensten

Indienststelling

Volg ons

Indienststelling, controle en kalibrering van nieuwe detectie-installaties voor gaslekken

DALEMANS beheert alle interventies die nodig zijn voor de veiligheid en controle van nieuwe installaties, voor zowel de tertiaire sector als de industrie.

De afdeling dienst na verkoop en de teams van technici stellen de volledige gasdetectie-installatie in werking en kalibreren ze.

Controlepunten van een installatie

Detectors

Controleren of ze op de juiste plaats staan
Bekabeling en meer bepaald het type en de lengte van de kabels controleren
De aansluiting controleren
De spanning controleren en/of afstellen
Het nulpunt instellen, indien nodig, door middel van een gecertificeerd neutraal gas
De gevoeligheid instellen d.m.v. een gecertificeerd ijkgas

Toevoersystemen

Hoofd- en hulpsystemen controleren en/of instellen

Relais

Controleren of fout- en alarmrelais reageren

Leds en intern akoestisch signaal

Inschakeling controleren

Geschiktheid

Controleren of de gebeurtenis (fout of alarm) en het aangesloten bedieningstoestel op elkaar afgestemd zijn

Gekende bedieningstoestellen

De inschakeling controleren (onderbreking elektromagnetische gasklep, inschakeling geluids- en lichtsignalen, branddoormelding, stroomonderbreking schakelbord, inschakeling ventilatie, ...)

Configuratie van het toestel

Onder meer de alarmdrempelwaarden controleren en/of wijzigen

Defecte onderdelen

Na goedkeuring van een offerte of verzending van een bestelbon, deze stukken vervangen

Kalender

Op de centrale een kalendersticker aanbrengen

Verslag

Voor “as built”- of verzekeringsdossiers een interventierapport voorleggen

De onderneming leidt haar technici voortdurend op.

Dankzij zijn doeltreffende planmethode waarborgt DALEMANS dat interventies binnen de kortst mogelijke termijnen worden uitgevoerd .