Diensten

Onderhoud

Volg ons

Voorstel voor een onderhoudsplan voor een behoedzaam en verstandig risicobeheer

De bedoeling van onderhoud is te garanderen dat het materiaal, de centrales, detectors en accessoires van een gasdetectie-installatie op lange termijn operationeel blijven. Bovendien kan dankzij het onderhoud elk gevaar voor verstikking, vergiftiging of ontploffing behoedzaam en verstandig beheerd worden.

Verder zorgt DALEMANS voor het onderhoud van de gasdetectie-installaties van verschillende merken, of het nu gaat om HVAC-installaties of installaties voor laboratoria en industrieën.

Controlepunten van een installatie

Detectors

Het nulpunt instellen, indien nodig, door middel van een gecertificeerd neutraal gas
De gevoeligheid instellen d.m.v. een gecertificeerd ijkgas

Voedingssystemen

Hoofd- en hulpsystemen controleren en/of afstellen

Relais

Controleren of fout- en alarmrelais reageren

Leds en intern akoestisch signaal

Inschakeling controleren

Gekende bedieningstoestellen

De inschakeling controleren (onderbreking elektromagnetische gasklep, inschakeling geluids- en lichtsignalen, branddoormelding, stroomonderbreking schakelbord, inschakeling ventilatie, ...)

Defecte onderdelen

Na goedkeuring van een offerte of verzending van een bestelbon, deze stukken vervangen

Kalender

Op de centrale een kalendersticker aanbrengen

Verslag

Voor “as built”- of verzekeringsdossiers een interventierapport voorleggen

Leder zijn contract

DALEMANS stelt verschillende types van onderhoudscontracten voor.