Het DALEMANS-logo in een nieuw jasje!

Volg ons

Het DALEMANS-logo in een nieuw jasje!

Naar aanleiding van een studie van de imago- en communicatiestrategie, besliste DALEMANS om zijn imago en communicatie volledig te herzien.

Ook bij deze rebranding sluit in alle opzichten aan bij de basiswaarden van DALEMANS, nl. innovatie, productkwaliteit en uitmuntende service. Dit nieuwe imago is soberder, helemaal met zijn tijd mee en zeer innovatief. De vuurrode kleur van het logo, het kernelement van DALEMANS, bleef behouden, maar kreeg wel een nieuwe dynamiek. De bijbehorende nieuwe baseline geeft DALEMANS een grotere zichtbaarheid en consolideert zijn statuut van expert in gasdetectieoplossingen, waar het bedrijf al sinds 1985 prat op mag gaan.